APOOL/Apolipoprotein O like
Protein, Antibody, ELISA Kit, cDNA Clone

APOOL/Apolipoprotein O like Gene

Rat APOOL/Apolipoprotein O like Gene

Rat APOOL/Apolipoprotein O like Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-OFPSpark tag

Catalog: RG81235-ACR
Tag : OFPSpark
Vector : pCMV3-C-OFPSpark

Rat APOOL/Apolipoprotein O like Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-Flag tag

Catalog: RG81235-CF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-C-FLAG

Rat APOOL/Apolipoprotein O like Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-GFPSpark tag

Catalog: RG81235-ACG
Tag : GFPSpark
Vector : pCMV3-C-GFPSpark

Rat APOOL/Apolipoprotein O like Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-GFPSpark tag

Catalog: RG81235-ANG
Tag : GFPSpark
Vector : pCMV3-N-GFPSpark

Rat APOOL/Apolipoprotein O like Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-OFPSpark tag

Catalog: RG81235-ANR
Tag : OFPSpark
Vector : pCMV3-N-OFPSpark

Rat APOOL/Apolipoprotein O like Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-Flag tag

Catalog: RG81235-NF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-N-FLAG

Rat APOOL qPCR primer pairs

Catalog: RP301191