BubR1/BUB1B
Protein, Antibody, ELISA Kit, cDNA Clone

BubR1/BUB1B Gene

Human BubR1/BUB1B Gene

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-GFPSpark tag

Catalog: HG10710-ANG
Tag : GFPSpark
Vector : pCMV3-N-GFPSpark

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-Myc tag

Catalog: HG10710-CM
Tag : Myc
Vector : pCMV3-C-Myc

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-HA tag

Catalog: HG10710-CY
Tag : HA
Vector : pCMV3-C-HA

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone in cloning vector

Catalog: HG10710-M
Vector : pMD18-T Simple Vector

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-Myc tag

Catalog: HG10710-NM
Tag : Myc
Vector : pCMV3-N-Myc

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-GFPSpark tag

Catalog: HG10710-ACG
Tag : GFPSpark
Vector : pCMV3-C-GFPSpark

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-Flag tag

Catalog: HG10710-CF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-C-FLAG

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-Flag tag

Catalog: HG10710-NF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-N-FLAG

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-His tag

Catalog: HG10710-NH
Tag : His
Vector : pCMV3-N-His

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-HA tag

Catalog: HG10710-NY
Tag : HA
Vector : pCMV3-N-HA

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid

Catalog: HG10710-UT
Vector : pCMV3-untagged

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-OFPSpark tag

Catalog: HG10710-ACR
Tag : OFPSpark
Vector : pCMV3-C-OFPSpark

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-OFPSpark tag

Catalog: HG10710-ANR
Tag : OFPSpark
Vector : pCMV3-N-OFPSpark

Human BubR1/BUB1B Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-His tag

Catalog: HG10710-CH
Tag : His
Vector : pCMV3-C-His

Human BUB1B qPCR primer pairs

Catalog: HP100654