Aminopeptidase Q/AQPEP
Protein, Antibody, ELISA Kit, cDNA Clone

Aminopeptidase Q/AQPEP Gene

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-GFPSpark tag

Catalog: HG13950-ANG
Tag : GFPSpark
Vector : pCMV3-N-GFPSpark

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-OFPSpark tag

Catalog: HG13950-ANR
Tag : OFPSpark
Vector : pCMV3-N-OFPSpark

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-Myc tag

Catalog: HG13950-CM
Tag : Myc
Vector : pCMV3-C-Myc

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid

Catalog: HG13950-UT
Vector : pCMV3-untagged

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone in cloning vector

Catalog: HG13950-G
Vector : pGEM-T Vector

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-Flag tag

Catalog: HG13950-CF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-C-FLAG

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-His tag

Catalog: HG13950-NH
Tag : His
Vector : pCMV3-N-His

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-Myc tag

Catalog: HG13950-NM
Tag : Myc
Vector : pCMV3-N-Myc

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-OFPSpark tag

Catalog: HG13950-ACR
Tag : OFPSpark
Vector : pCMV3-C-OFPSpark

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-GFPSpark tag

Catalog: HG13950-ACG
Tag : GFPSpark
Vector : pCMV3-C-GFPSpark

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-His tag

Catalog: HG13950-CH
Tag : His
Vector : pCMV3-C-His

Human Aminopeptidase Q/AQPEP Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-Flag tag

Catalog: HG13950-NF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-N-FLAG

Human AQPEP qPCR primer pairs

Catalog: HP102608