APOC3/Apolipoprotein CIII
Protein, Antibody, ELISA Kit, cDNA Clone

APOC3/Apolipoprotein CIII Gene

Mouse APOC3/Apolipoprotein CIII Gene

Mouse APOC3/Apolipoprotein CIII Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-GFPSpark tag

Catalog: MG53780-ACG
Tag : GFPSpark
Vector : pCMV3-C-GFPSpark

Mouse APOC3/Apolipoprotein CIII Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-HA tag

Catalog: MG53780-NY
Tag : HA
Vector : pCMV3-SP-N-HA

Mouse APOC3/Apolipoprotein CIII Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-OFPSpark tag

Catalog: MG53780-ACR
Tag : OFPSpark
Vector : pCMV3-C-OFPSpark

Mouse APOC3/Apolipoprotein CIII Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-His tag

Catalog: MG53780-NH
Tag : His
Vector : pCMV3-SP-N-His

Mouse APOC3/Apolipoprotein CIII Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-Flag tag

Catalog: MG53780-CF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-C-FLAG

Mouse APOC3/Apolipoprotein CIII Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-Flag tag

Catalog: MG53780-NF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-SP-N-FLAG

Mouse APOC3/Apolipoprotein CIII Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-Myc tag

Catalog: MG53780-NM
Tag : Myc
Vector : pCMV3-SP-N-Myc

Human APOC3/Apolipoprotein CIII Gene