APOC1/Apolipoprotein CI
Protein, Antibody, ELISA Kit, cDNA Clone

APOC1/Apolipoprotein CI Gene

Human APOC1/Apolipoprotein CI Gene

Human APOC1/Apolipoprotein CI Gene ORF cDNA clone expression plasmid

Catalog: HG12350-UT
Vector : pCMV3-untagged

Human APOC1 qPCR primer pairs

Catalog: HP104715