APC/Adenomatous polyposis coli protein
Protein, Antibody, ELISA Kit, cDNA Clone