AGPAT6/GPAT4
Protein, Antibody, ELISA Kit, cDNA Clone

AGPAT6/GPAT4 Gene

Human AGPAT6/GPAT4 Gene

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-His tag

Catalog: HG11132-NH
Tag : His
Vector : pCMV3-SP-N-His

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-Myc tag

Catalog: HG11132-NM
Tag : Myc
Vector : pCMV3-SP-N-Myc

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-GFPSpark tag

Catalog: HG11132-ACG
Tag : GFPSpark
Vector : pCMV3-C-GFPSpark

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-OFPSpark tag

Catalog: HG11132-ACR
Tag : OFPSpark
Vector : pCMV3-C-OFPSpark

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-Myc tag

Catalog: HG11132-CM
Tag : Myc
Vector : pCMV3-C-Myc

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-Flag tag

Catalog: HG11132-CF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-C-FLAG

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-His tag

Catalog: HG11132-CH
Tag : His
Vector : pCMV3-C-His

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, C-HA tag

Catalog: HG11132-CY
Tag : HA
Vector : pCMV3-C-HA

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone in cloning vector

Catalog: HG11132-M
Vector : pMD18-T Simple Vector

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-Flag tag

Catalog: HG11132-NF
Tag : Flag
Vector : pCMV3-SP-N-FLAG

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid, N-HA tag

Catalog: HG11132-NY
Tag : HA
Vector : pCMV3-SP-N-HA

Human AGPAT6/GPAT4 Gene ORF cDNA clone expression plasmid

Catalog: HG11132-UT
Vector : pCMV3-untagged

Human AGPAT6 qPCR primer pairs

Catalog: HP101042